top of page

Toelichting bij het logo

 

Het Hasp-O-logo, symbool voor een sterke samenwerking!

 

Hasp-O verenigt de secundaire scholen van het katholiek onderwijs te Sint-Truiden tot één sterk geheel. Het logo symboliseert zowel inhoudelijk als geografisch dit nieuwe kwaliteitsonderwijs.

 

In de geborgen kern van het logo vind je de oranje glimlach van Hasp-O Zuid (voormalig SOLV Campus De Regenboog). Als twee ineengeslagen handen staan het geel en blauw van de binnenste cirkel voor het voormalige Technicum en KCST, die versmelten tot één school in Hasp-O Centrum. De turkooizen buitenrand van het logo symboliseert Hasp-O Stadsrand die het centrum omzoomt (voormalig SOLV Campus Tuinbouw). De groene punt is de satellietschool in het groen, Hasp-O Zepperen (voormalig SOLV Campus Sint-Aloysius). Samen maken zij de cirkel rond tot Hasp-O.

 

Hasp-O Zuid en Hasp-O Centrum liggen (hoe kan het ook anders) in het centrum van Sint-Truiden. Hasp-O Stadsrand ligt verborgen in het groen aan de rand van de stad, maar binnen de ring. Hasp-O Zepperen is de satellietschool in het groen op 8 km van het centrum.

HASP-O_symbol.jpg

Toelichting bij de structuur

(domeinscholen en satellietschool, OKAN, BuSO, CLW) 

 

Hasp-O: buiten-gewoon samen leren en leven

Als leerling van Hasp-O kan je je interesses ontdekken en al lerend groeien vanaf het eerste jaar. In onze observerende en oriënterende eerste graad van het gewoon secundair onderwijs (@ Centrum, Stadsrand, Zepperen) proef je via de basisopties van verschillende mogelijkheden binnen ons studieaanbod. Na het tweede jaar liggen alle mogelijkheden voor je open en kies je in functie van je interesse voor een domein:

  • Economie & Organisatie

  • Land- & Tuinbouw (met een STEM-richting)

  • Maatschappij & Welzijn

  • STEM

  • Taal en Cultuur

 

Binnen een domein kies je in functie van je manier van werken een finaliteit. Kan je goed theoretisch denken, dan is de doorstroomfinaliteit binnen een interessedomein iets voor jou. Pas je de theorie ook graag toe, dan past de dubbele finaliteit bij jou. Wil je graag praktisch werken en stages lopen, dan is de arbeidsmarktfinaliteit jouw ding.

DOMEINSCHOLEN

In de stad Sint-Truiden vind je in Hasp-O Centrum en Hasp-O Stadsrand deze drie finaliteiten terug bij elk van deze 5 domeinen: Economie & Organisatie (Centrum), Maatschappij & Welzijn (Stadsrand), STEM (Centrum), Land- & Tuinbouw met een STEM-richting (Stadsrand) en Taal & Cultuur (Centrum). Je hebt dus alle mogelijkheden om een domein te kiezen dat bij jouw interesse past. Binnen elk domein vind je de finaliteit die het best aansluit bij jouw aanleg en persoonlijkheid. Zo krijg je optimale groeikansen binnen je interessedomein.

SATELLIETSCHOOL

Wil je liever naar een kleinschalige school in het groen, verder weg van de stad? Dan biedt Hasp-O Zepperen je als groene satelliet temidden van de fruitgaarden een evenwaardig kwaliteitsvol alternatief voor onze domeinscholen met eigen accenten. Hasp-O Zepperen biedt naast het volledige domein Economie & Organisatie bepaalde richtingen aan uit de domeinen Taal & Cultuur en Maatschappij & Welzijn. Uniek op deze campus is een richting in het domein Sport.

BuSO BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

Je vindt bij Hasp-O in alle scholen individuele en specifieke begeleiding. Heb je echter een extra duwtje in de rug nodig (met trajecten op maat) dan krijg je in het buitengewoon onderwijs van Hasp-O Zuid de liefdevolle zorg en maximale kansen om je weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Hasp-O Zuid biedt opleidingsvormen 2 en 3 aan. Opleidingsvorm 2 legt de nadruk vooral op sociale en arbeidsgeschiktmaking, zodat je kan integreren in een (beschermd) leef- en arbeidsmilieu. Opleidingsvorm 3 bereidt je voor op tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit. De richtingen die je hierin kan volgen op Hasp-O Zuid zijn bakkersgast, interieurbouw, logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen en de alternerende beroepsopleiding.

 

Hasp-O staat niet los van de maatschappij, maar zet zich via kwaliteitsonderwijs ook dienstbaar in voor verschillende vormen van integratie. 

OKAN - ONTHAAL-KLASSEN-ANDERSTALIGE-NIEUWKOMERS

Ben je nieuw in België, minderjarig en anderstalig? Dan maak je via onderwijs en een programma op maat kennis met onze taal, ons land en onze cultuur in de Onthaal-Klassen-Anderstalige-Nieuwkomers (OKAN) van ankerschool Hasp-O Centrum. Na één jaar stap je over naar een niet-OKAN programma.

CLW​ - CENTRUM LEREN EN WERKEN

Is het klassieke schooltraject van zes of zeven jaar op de schoolbanken niets voor jou? Wil je studeren en werken combineren? Dat is mogelijk dankzij het uitgebreide studieaanbod deeltijds onderwijs van Hasp-O in het centrum leren en werken (CLW). Vanaf 16 jaar (of zelfs vanaf 15 jaar als je de eerste twee jaren van het secundair onderwijs volledig hebt doorlopen) kan je via CLW leren en werkplekleren combineren. Na een screening kan je aan de slag op je werkplek of krijg je een traject op maat om de nodige attitudes en vaardigheden te ontwikkelen. De opleidingen geven je een zeer praktische invulling van de 5 domeinen die Hasp-O aanbiedt. Zo kan je STEM-richtingen volgen als mechanica, elektriciteit en hout, of kiezen voor richtingen in de zorg, logistiek, voeding en tuinbouw.

ONDERWIJSCONCEPT en EDU-DIGICONCEPT ©

De verschillende Hasp-O-scholen delen hetzelfde onderwijsconcept, dat bestaat uit vijf pedagogische bouwstenen.  Deze bouwstenen vormen de basis voor ons edu-digiconcept©, het kader waarbinnen de digitalisering in ons onderwijs vorm krijgt.  Ook daar vertrekken we vanuit vijf gemeenschappelijke bouwstenen.

Edu-digiconcept ©

iconen_onderwijs_gradient3.png

Krachtig hybride leren

 

We kiezen steeds voor een krachtige leeromgeving. We gebruiken digitale leermiddelen wanneer ze het leren effectief stimuleren.

iconen_onderwijs_gradient5.png

Digitale geletterdheid

 

We ontwikkelen bij onze leerlingen vaardigheden zodat ze zelfstandig en veilig hun weg vinden in de digitale wereld.

iconen_onderwijs_gradient4.png

Individuele leerpaden

 

We gebruiken digitale leermiddelen om te differentiëren zodat onze leerlingen op maat kunnen leren. Dit verhoogt de zelfredzaamheid en de leermotivatie.

iconen_onderwijs_gradient8.png

Gelijke(re) leerkansen

 

Onze leerlingen leren door gebruik te maken  van kwaliteitsvolle digitale leermiddelen.

iconen_onderwijs_gradient6.png

Efficiënte(re) tijdsbesteding 

van de leraar

 

Digitalisering helpt onze leraren om hun werkdruk beter beheersbaar te houden.

INFOGRAPHIC_DEF3.jpg

© = copyright Domo de Refontiro

Onderwijsconcept

iconen_onderwijs_gradient9.png

Zelfredzaam leren/leven

We helpen onze leerlingen om hun leven en leren in eigen handen te nemen.

iconen_onderwijs_gradient.png

Motivatie 

 

We helpen onze leerlingen de drijfveer te vinden om hun doel te realiseren met passie en doorzettingsvermogen.

iconen_onderwijs_gradient10.png

Leren op maat 

 

We bieden gedifferentieerd onderwijs aan. We ondersteunen onze leerlingen waar nodig en dagen hen uit om uit te blinken.

iconen_onderwijs_gradient7.png

Growth mindset 

 

We leren onze leerlingen dat ze door inspanning en zelfvertrouwen kunnen groeien met vallen en opstaan.

iconen_onderwijs_gradient2.png

Warm 

 

We zorgen samen voor een warm schoolklimaat waar iedereen zichzelf kan zijn.

Waarden

Welke waarden verbinden de scholen van Hasp-O?

 

ln ons leven en werken in Hasp-O laten we ons inspireren door de heilige Sint-Trudo, stichter van Sint-Truiden, en stellen we volgende waarden centraal: 

  • Liefdevolle zorg, waarbij in de aandacht en de zorg op maat voor iedereen de leerling centraal staat;

  • Dienstbare inzet waarbij solidariteit en openheid voor elkaar en de anderen belangrijk zijn;

  • Groeikansen waarbij iedereen volgens eigen mogelijkheden en talenten mag groeien, met vallen en opstaan;

  • Samen leren maar vooral samenleven in een sfeer van verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en respect.

 

Deze waarden vragen dialoog en vertrouwen tussen collega's, leerlingen, ouders en samenleving. Vanuit die dialoog en dit vertrouwen, het leven van Sint-Trudo en de boodschap van Jezus Christus willen we het gewone schoolleven in Hasp-O optillen tot een ‘buiten-gewoon’ gebeuren voor iedereen. 

 

Deze waarden verbinden de Hasp-O-scholen en zijn herkenbaar in het eigen pedagogisch project van elke individuele school.

bottom of page