top of page

Chromebookproject Hasp-O Stadsrand

Info over het Edu-digiconcept©

Computers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de digitale competenties van toekomstige studenten en personeelsleden. Wij willen dat onze leerlingen die noodzakelijke competenties verwerven. Binnen de scholengemeenschap Hasp-O delen de verschillende Hasp-O-scholen hetzelfde onderwijsconcept, dat bestaat uit vijf pedagogische bouwstenen.  Deze bouwstenen vormen de basis voor ons Edu-digiconcept©, het kader waarbinnen de digitalisering in ons onderwijs vorm krijgt. Ook daar vertrekken we vanuit de vijf gemeenschappelijke bouwstenen.

bottom of page