top of page
AMBASSADEURS
NIEUWS ZUID
SOCIAL
BEREIKBAARHEID & CONTACT

Opleidingsvorm 2 legt de nadruk vooral op sociale en arbeidsgeschiktmaking met als doel integratie in het (beschermd) leef- en arbeidsmilieu. 

Opleidingsvorm 3 bereidt jongeren voor op tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit. De opleidingen die Hasp-O Zuid aanbiedt zijn bakkersgast, interieurbouw en logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen. Om de overstap van school naar werk vlot te laten verlopen, bieden wij ook nog de alternerende beroepsopleiding aan. 

De alternerende beroepsopleiding (ABO) is een specifieke oproep in het buitengewoon secundair onderwijs voor leerlingen van opleidingsvorm 3. Hiermee wordt gemikt op een groep jongeren die competenties wil ontwikkelen in het kader van de integratiefase van het buitengewoon secundair onderwijs OV3. Met het ABO-project wil men jongeren de kans geven om na de initiële opleiding in het BuSO een extra jaar te volgen in de vorm van een alternerende opleiding onder het statuut van stagiair. Het ABO-project is maar mogelijk met de steun van ESF en de Vlaamse Overheid. Wanneer de jongere na afloop van dit extra jaar het minimale vereiste urenaantal behaalt, heeft hij/zij recht op ESF-financiering van 500 euro. Er zijn jaarlijks 60% jongeren die doorstromen naar tewerkstelling of een vervolgtraject opstarten.

BUITENGEWOON ONDERWIJS OPLEIDINGSVORM 2
FASE 1 (1ste tot 3de jaar)
FASE 2 (doorstroom en finaliteit) (4de -7de jaar)
BUITENGEWOON ONDERWIJS OPLEIDINGSVORM 3
ORIËNTERINGSFASE (1ste jaar)
OPLEIDINGSFASE (2de en 3de jaar)
KWALIFICATIEFASE (4de en 5de jaar)
INTEGRATIEFASE (ABO)
bottom of page