© design by (zoz) reclame in 2019

NIEUW AANBOD

VANAF 1 SEPTEMBER 2019: nieuwe brede observerende eerste jaar van de eerste graad

Het nieuwe studieaanbod omvat een brede observerende & oriënterende 1ste graad met in het eerste jaar 27 lesuren algemene vorming en 5 gedifferentieerde uren afhankelijk van de locatie.

EERSTE GRAAD

Het nieuwe studieaanbod omvat een brede observerende & oriënterende 1ste graad met in het eerste jaar 27 lesuren algemene vorming en 5 gedifferentieerde uren afhankelijk van de interessegebieden van de leerling.

Vervolgtraject van het eerste jaar, hier groeien de interesses door zodat de leerlingen in de tweede graad een keuze naar een domein kunnen maken.​

VANAF 1 SEPTEMBER 2020: nieuw breed observerende

tweede jaar van de eerste graad 

Wie voor 2020 instroomt in de tweede graad kan hier terecht.

VANAF 1 SEPTEMBER 2021 kan er in de tweedegraad gekozen worden voor een bepaald studiedomein waarin de drie finaliteiten aanwezig zijn.

Het nieuwe studieaanbod omvat een brede observerende & oriënterende 1ste graad met in het eerste jaar 27 lesuren algemene vorming en 5 gedifferentieerde uren afhankelijk van de interessegebieden van de leerling.

Lessentabellen hiervan zijn nog niet ter beschikking maar hier kan u alvast de toekomstige richtingen vinden. 

TWEEDE GRAAD

DERDE GRAAD