top of page

Internaten

Internaat als meerwaarde

 

Een internaat is een meerwaarde in het onderwijsaanbod van een regio.  Het internaat biedt studiebegeleiding en aanvullende opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren.  Het internaat helpt hen om hun schoolloopbaan tot een goed einde te brengen.

 

In het katholiek secundair onderwijs van Sint-Truiden zijn er drie internaten. Ze zijn gemengd en staan open voor leerlingen van alle scholen, zowel secundaire scholen als basisscholen.

In Hasp-O Centrum:

Abdij-Internaat Hasp-O Centrum 

Diesterstraat 1, 3800 Sint-Truiden

Tel. 011 70 50 16

www.abdij-internaat.be

 

 

In Hasp-O Stadsrand:

 

Internaat Stadsrand

Diestersteenweg 146, 3800 Sint-Truiden

Tel. 011 46 01 69

www.internaat-stadsrand.be

 

In Hasp-O Zepperen:

Internaat Sint-Aloysius

Kasteelstraat 53, 3800 Zepperen

Tel. 0495 26 34 99

www.sazinternaat.be

stadsrand-logo-1.png
HASP-O_A4_briefpapier_EVV02.jpg
SAZ.webp
intern.png

Warme duidelijkheid

In opvoeding vormt ‘warme duidelijkheid’ het fundament voor een optimale ontwikkeling.  Kinderen en jongeren voelen zich veel beter met een duidelijk dagverloop waarin een evenwicht tussen studie en ontspanning is, wanneer het voor hen helder is wat er van hen verwacht wordt.

Tegelijk zijn er opvoeders nabij als rolmodel, als klankbord en als veilige haven. Opvoeders zijn in het leven van internen belangrijk als personen die warme aandacht en rust geven of om hun problemen aan toe te vertrouwen.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Internaten dragen bij tot de persoonlijke ontwikkeling van internen.  Kinderen en jongeren leren zichzelf beter kennen op allerlei vlakken, niet in het minst in de relatie tot de anderen.  Ze ontwikkelen hun talenten via het aanbod aan activiteiten in de vrije tijd.

Sommige kinderen bloeien open op internaat, omdat er positieve aandacht wordt besteed aan aspecten van hun persoonlijkheid die thuis of op school soms minder uit de verf komen.  Door te kijken met andere ogen, krijgen we zo een breder beeld van het kind.

Leercoaching is een belangrijke opdracht van het internaat.  Opvoeders zorgen voor een rustig studieklimaat en ondersteunen internen om hun leer- en werkmethode te optimaliseren.  Dit kan gaan van het leren ordenen van studiemateriaal, het maken van een werkplanning tot het geven van studeertips, het verkennen van hulpbronnen, het ontdekken van diverse leerstijlen of het bespreken van vakinhoudelijke ondersteuning.  Samen met de internen wordt gezocht naar wat zij nodig hebben om tot goede studieresultaten te komen.  Opvoeders volgen de studieresultaten op en organiseren indien wenselijk overleg met ouders of school.

Sociale ontwikkeling
 

Internen hebben contact met anderen in diverse situaties: met leeftijdsgenoten, met internen die jonger of ouder zijn, met volwassenen, met internen uit diverse sociale achtergronden en culturen.  Dit gebeurt tijdens georganiseerde activiteiten of vrije momenten.

Ze hebben de kans om te leren omgaan met anderen en conflicten te leren oplossen onder de coachende aanwezigheid van de opvoeders.  Het internaat is een ideale oefenplaats voor het latere leven.  Jongeren kiezen vaak zelf voor het internaat omdat zij hier zo het georganiseerde samenleven met leeftijdsgenoten kunnen meemaken. Door het hechte samenleven, worden op internaat vaak vriendschapsbanden voor het leven gesmeed.

Overgedragen normen en waarden

 

We vinden het belangrijk dat er tijd en ruimte wordt gemaakt om af en toe stil te staan bij zingeving, bij kernmomenten in het leven die ons ook als mens vormen en tot inzichten brengen.  We willen van onze internen mensen maken die in verbinding willen samenwerken aan een duurzame wereld waar het goed is te leven voor iedereen.  Solidariteit, engagement en verantwoordelijkheid krijgen op internaat dan ook een concrete invulling.

Warme duidelijkheid
Persoonlijke ontwikkeling
Sociale ontwikkeling
Normen en waarden
bottom of page