top of page

ONDERWIJSCONCEPT en EDU-DIGICONCEPT ©

De verschillende Hasp-O-scholen delen hetzelfde onderwijsconcept, dat bestaat uit vijf pedagogische bouwstenen.  Deze bouwstenen vormen de basis voor ons edu-digiconcept©, het kader waarbinnen de digitalisering in ons onderwijs vorm krijgt.  Ook daar vertrekken we vanuit vijf gemeenschappelijke bouwstenen.

Edu-digi

Edu-digiconcept ©

iconen_onderwijs_gradient3.png

Krachtig hybride leren

 

We kiezen steeds voor een krachtige leeromgeving. We gebruiken digitale leermiddelen wanneer ze het leren effectief stimuleren.

iconen_onderwijs_gradient5.png

Digitale geletterdheid

 

We ontwikkelen bij onze leerlingen vaardigheden zodat ze zelfstandig en veilig hun weg vinden in de digitale wereld.

iconen_onderwijs_gradient4.png

Individuele leerpaden

 

We gebruiken digitale leermiddelen om te differentiëren zodat onze leerlingen op maat kunnen leren. Dit verhoogt de zelfredzaamheid en de leermotivatie.

iconen_onderwijs_gradient8.png

Gelijke(re) leerkansen

 

Onze leerlingen leren door gebruik te maken  van kwaliteitsvolle digitale leermiddelen.

iconen_onderwijs_gradient6.png

Efficiënte(re) tijdsbesteding 

van de leraar

 

Digitalisering helpt onze leraren om hun werkdruk beter beheersbaar te houden.

INFOGRAPHIC_DEF3.jpg

© = copyright Domo de Refontiro

Onderwijsconcept

iconen_onderwijs_gradient9.png

Zelfredzaam leren/leven

We helpen onze leerlingen om hun leven en leren in eigen handen te nemen.

iconen_onderwijs_gradient.png

Motivatie 

 

We helpen onze leerlingen de drijfveer te vinden om hun doel te realiseren met passie en doorzettingsvermogen.

iconen_onderwijs_gradient10.png

Leren op maat 

 

We bieden gedifferentieerd onderwijs aan. We ondersteunen onze leerlingen waar nodig en dagen hen uit om uit te blinken.

iconen_onderwijs_gradient7.png

Growth mindset 

 

We leren onze leerlingen dat ze door inspanning en zelfvertrouwen kunnen groeien met vallen en opstaan.

iconen_onderwijs_gradient2.png

Warm 

 

We zorgen samen voor een warm schoolklimaat waar iedereen zichzelf kan zijn.

bottom of page