top of page

Welke waarden verbinden de scholen van Hasp-O?

 

ln ons leven en werken in Hasp-O laten we ons inspireren door de heilige Sint-Trudo, stichter van Sint-Truiden, en stellen we volgende waarden centraal: 

  • Liefdevolle zorg, waarbij in de aandacht en de zorg op maat voor iedereen de leerling centraal staat;

  • Dienstbare inzet waarbij solidariteit en openheid voor elkaar en de anderen belangrijk zijn;

  • Groeikansen waarbij iedereen volgens eigen mogelijkheden en talenten mag groeien, met vallen en opstaan;

  • Samen leren maar vooral samenleven in een sfeer van verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en respect.

 

Deze waarden vragen dialoog en vertrouwen tussen collega's, leerlingen, ouders en samenleving. Vanuit die dialoog en dit vertrouwen, het leven van Sint-Trudo en de boodschap van Jezus Christus willen we het gewone schoolleven in Hasp-O optillen tot een ‘buiten-gewoon’ gebeuren voor iedereen. 

 

Deze waarden verbinden de Hasp-O-scholen en zijn herkenbaar in het eigen pedagogisch project van elke individuele school.

bottom of page