top of page

Toelichting bij de structuur

(domeinscholen en satellietschool, OKAN, BuSO, CLW) 

 

Hasp-O: buiten-gewoon samen leren en leven

Als leerling van Hasp-O kan je je interesses ontdekken en al lerend groeien vanaf het eerste jaar. In onze observerende en oriënterende eerste graad van het gewoon secundair onderwijs (@ Centrum, Stadsrand, Zepperen) proef je via de basisopties van verschillende mogelijkheden binnen ons studieaanbod. Na het tweede jaar liggen alle mogelijkheden voor je open en kies je in functie van je interesse voor een domein:

  • Economie & Organisatie

  • Land- & Tuinbouw (met een STEM-richting)

  • Maatschappij & Welzijn

  • STEM

  • Taal en Cultuur

 

Binnen een domein kies je in functie van je manier van werken een finaliteit. Kan je goed theoretisch denken, dan is de doorstroomfinaliteit binnen een interessedomein iets voor jou. Pas je de theorie ook graag toe, dan past de dubbele finaliteit bij jou. Wil je graag praktisch werken en stages lopen, dan is de arbeidsmarktfinaliteit jouw ding.

DOMEINSCHOLEN

In de stad Sint-Truiden vind je in Hasp-O Centrum en Hasp-O Stadsrand deze drie finaliteiten terug bij elk van deze 5 domeinen: Economie & Organisatie (Centrum), Maatschappij & Welzijn (Stadsrand), STEM (Centrum), Land- & Tuinbouw met een STEM-richting (Stadsrand) en Taal & Cultuur (Centrum). Je hebt dus alle mogelijkheden om een domein te kiezen dat bij jouw interesse past. Binnen elk domein vind je de finaliteit die het best aansluit bij jouw aanleg en persoonlijkheid. Zo krijg je optimale groeikansen binnen je interessedomein.

SATELLIETSCHOOL

Wil je liever naar een kleinschalige school in het groen, verder weg van de stad? Dan biedt Hasp-O Zepperen je als groene satelliet temidden van de fruitgaarden een evenwaardig kwaliteitsvol alternatief voor onze domeinscholen met eigen accenten. Hasp-O Zepperen biedt naast het volledige domein Economie & Organisatie bepaalde richtingen aan uit de domeinen Taal & Cultuur en Maatschappij & Welzijn. Uniek op deze campus is een richting in het domein Sport.

BuSO BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

Je vindt bij Hasp-O in alle scholen individuele en specifieke begeleiding. Heb je echter een extra duwtje in de rug nodig (met trajecten op maat) dan krijg je in het buitengewoon onderwijs van Hasp-O Zuid de liefdevolle zorg en maximale kansen om je weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Hasp-O Zuid biedt opleidingsvormen 2 en 3 aan. Opleidingsvorm 2 legt de nadruk vooral op sociale en arbeidsgeschiktmaking, zodat je kan integreren in een (beschermd) leef- en arbeidsmilieu. Opleidingsvorm 3 bereidt je voor op tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit. De richtingen die je hierin kan volgen op Hasp-O Zuid zijn bakkersgast, interieurbouw, logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen en de alternerende beroepsopleiding.

 

Hasp-O staat niet los van de maatschappij, maar zet zich via kwaliteitsonderwijs ook dienstbaar in voor verschillende vormen van integratie. 

OKAN - ONTHAAL-KLASSEN-ANDERSTALIGE-NIEUWKOMERS

Ben je nieuw in België, minderjarig en anderstalig? Dan maak je via onderwijs en een programma op maat kennis met onze taal, ons land en onze cultuur in de Onthaal-Klassen-Anderstalige-Nieuwkomers (OKAN) van ankerschool Hasp-O Centrum. Na één jaar stap je over naar een niet-OKAN programma.

CLW​ - CENTRUM LEREN EN WERKEN

Is het klassieke schooltraject van zes of zeven jaar op de schoolbanken niets voor jou? Wil je studeren en werken combineren? Dat is mogelijk dankzij het uitgebreide studieaanbod deeltijds onderwijs van Hasp-O in het centrum leren en werken (CLW). Vanaf 16 jaar (of zelfs vanaf 15 jaar als je de eerste twee jaren van het secundair onderwijs volledig hebt doorlopen) kan je via CLW leren en werkplekleren combineren. Na een screening kan je aan de slag op je werkplek of krijg je een traject op maat om de nodige attitudes en vaardigheden te ontwikkelen. De opleidingen geven je een zeer praktische invulling van de 5 domeinen die Hasp-O aanbiedt. Zo kan je STEM-richtingen volgen als mechanica, elektriciteit en hout, of kiezen voor richtingen in de zorg, logistiek, voeding en tuinbouw.

bottom of page