top of page

Onthaalklas anderstalige nieuwkomers

 

In de OKAN-klas zullen jongeren begeleid worden om de Nederlandse taal en cultuur te verkennen.  De jongeren worden ook begeleid naar een geschikte richting voor verdere studie in het secundair onderwijs.

Wil je meer info? Maak een afspraak via okan@hasp-o.be of bel naar

011 70 50 30.

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven voor het huidige of aanmelden voor het nieuwe schooljaar kan via onderstaande knoppen.

Wij nemen vervolgens telefonisch contact met u op om verdere afspraken te maken.

Hasp-O_2.png

Hasp-O richt een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) in voor jongeren met als ankerschool Hasp-O Centrum.

Wil je meer weten over deze school? Klik hier.

Voor wie?

Voor wie is deze richting?

Anderstalige nieuwkomers zijn jongeren tussen 12 en 18 jaar die nog niet lang in België wonen en die niet voldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen te kunnen volgen.  OKAN-leerlingen zijn een diverse groep: kinderen van vluchtelingen en asielzoekers, kinderen die via gezinshereniging in België terechtkomen, niet-begeleide minderjarigen, adoptiekinderen, kinderen van  werknemers van internationale organisaties in België, … .

Om toegelaten te worden tot het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Een nieuwkomer zijn (maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven);*

  2. Op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn; *

  3. Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;

  4. Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;

  5. Maximaal negen maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.*

* De school kan voor individuele leerlingen van de eerste, de tweede en de vijfde toelatingsvoorwaarde afwijken.  Voor meer informatie hierover neem je best contact met de OKAN-coördinator Els Vanderaerden. (011 70 50 30)

Wat is het doel van OKAN?

Het doel van OKAN is na het onthaaljaar met succes te kunnen starten in de studierichting en de onderwijsvorm die aansluit bij de interesses en capaciteiten.

Gedurende het hele schooljaar krijgen de OKAN-leerlingen een taalbad Nederlands op een voor hen aangepast niveau met 4 basisdoelstellingen:

  • Nederlands leren;

  • integreren in de klaspraktijk;

  • integreren in de samenleving;

  • voorbereiden op verdere studies in het secundair onderwijs of op andere opleidingen of vormingen.

Hoe verloopt OKAN?

Doel?
Verloop?
Inschrijven

Wat na OKAN?

 

In de onthaalklas leren anderstalige leerlingen gedurende een periode van één jaar of –indien nodig- langer Nederlands om daarna door te stromen naar een vervolgopleiding, waarbij we rekening houden met ieders noden en bekwaamheden.  In het vervolgonderwijs zal onze vervolgschoolcoach zorgen voor de nodige begeleiding.

 

 

Inschrijven voor OKAN?

 

De ankerschool voor OKAN​ is Hasp-O Centrum.

Wil je meer weten over deze school? Klik hier.

Inschrijvingen in OKAN kunnen het ganse schooljaar door (liefst na afspraak) op volgend adres:

 

Hasp-O Centrum 

Fabriekstraat 51, 3800 Sint-Truiden

Tel. 011 70 50 30

 

De leerling dient vergezeld te zijn door de ouders, voogd of begeleider. 

Indien de leerling in het bezit is van persoonlijke documenten zoals een identiteitskaart, een internationale reispas, een “Document Bijlage 26”, inschrijvingsdocument in het bevolkingsregister, enz… brengen de ouders, voogden of begeleiders deze best mee.

Contact

Coördinatoren

Vervolgschoolcoaches

Contact
Hasp-O_symbols_smart.png

OKAN

op Smartschool

Hasp-O_symbols_facebook.png

OKAN op Facebook

bottom of page