top of page

Klokkenluiders

Meer info omtrent de regelgeving met betrekking tot klokkenluiders, kan u hier terugvinden.

Klokkenluiders kunnen gebruik maken van het meldpunt van Katholiek onderwijs Vlaanderen:

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

02 507 07 12

bottom of page