NIEUW AANBOD

Het nieuwe studieaanbod omvat een observerende & oriënterende 1ste graad met in het eerste jaar 27 lesuren algemene vorming identiek voor alle Hasp-O-scholen. Daarnaast, afhankelijk van locatie, kies je voor een interessemodule van 5 lesuren.

 

A-stroom: je stroomt hierna door naar richtingen die focussen op verder studeren in het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt (Doorstroom of Dubbele finaliteit).

B-stroom: je stroomt hierna door naar richtingen die focussen op de arbeidsmarkt (Arbeidsmarktfinaliteit).

Eerste leerjaar- eerste graad

LESSENTABELLEN OBSERVEREND EN ORIËNTEREND 1ste JAAR

A-STROOM

Algemene vorming

 

Aardrijkskunde

Beeld

Engels

Frans

Geschiedenis

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Mens en samenleving

Muziek

Natuurwetenschappen

Nederlands

Techniek

Wiskunde

27u

2u

1u

1u

3u

1u

2u

2u

2u

1u

2u

4u

2u

4u

B-STROOM

Algemene vorming

Beeld

Engels

Frans

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Maatschappelijke vorming

Muziek

Natuur en ruimte

Nederlands

Techniek

Wiskunde

27u

1u

1u

2u

2u

2u

3u

1u

3u

4u

4u

4u

Voor de interessemodules klik hieronder op A- of B-stroom.

 • Biowetenschappen en agrotechnieken

 • Economie & Organisatie

 • Klassieke talen

 • Maatschappij & Welzijn

 • Moderne talen

 • Moderne talen en Wetenschappen

 • Sport

 • STEM-technieken

 • STEM-wetenschappen

 • Mens, plant en dier

 • STEM-technieken