top of page

STUDIEAANBOD

Het studieaanbod omvat een observerende & oriënterende 1ste graad met in het eerste jaar 27 lesuren algemene vorming identiek voor alle Hasp-O-scholen. Daarnaast, afhankelijk van locatie, kies je voor een interessemodule van 5 lesuren.

 

A-stroom: je stroomt hierna door naar richtingen die focussen op verder studeren in het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt (Doorstroom of Dubbele finaliteit).

B-stroom: je stroomt hierna door naar richtingen die focussen op de arbeidsmarkt (Arbeidsmarktfinaliteit).

Eerste leerjaar- eerste graad

LESSENTABELLEN OBSERVEREND EN ORIËNTEREND 1ste JAAR

A-STROOM

Algemene vorming

 

Aardrijkskunde

Artistieke vorming

Engels

Frans

Geschiedenis

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Natuurwetenschappen

Nederlands

Techniek

Wiskunde

27u

2u

2u

1u

3u

1u

2u

2u

2u

5u

2u

5u

B-STROOM

Algemene vorming

Artistieke vorming

Engels

Frans

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Maatschappelijke vorming

Natuurwetenschappen

Nederlands

Techniek

Wiskunde

27u

2u

1u

2u

2u

2u

3u

3u

4u

4u

4u

Voor de interessemodules klik hieronder op A- of B-stroom.

  • Biowetenschappen en agrotechnieken

  • Economie & Organisatie

  • Klassieke talen

  • Maatschappij & Welzijn

  • Moderne talen

  • Sport

  • STEM

  • Wetenschappen

  • Mens, plant en dier

  • STEM-technieken

bottom of page