top of page

NIEUW AANBOD

Tweede leerjaar - eerste graad

Het nieuwe studieaanbod omvat een observerende & oriënterende 1ste graad met in het tweede jaar 25 lesuren algemene vorming en 5 lesuren basisoptie en 2 lesuren differentiatie afhankelijk van de locatie.

A-stroom: je stroomt hierna door naar richtingen die focussen op verder studeren in het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt (Doorstroom of Dubbele finaliteit).

B-stroom: je stroomt hierna door naar richtingen die focussen op de arbeidsmarkt (Arbeidsmarktfinaliteit).

LESSENTABELLEN OBSERVEREND EN ORIËNTEREND 2de JAAR

A-STROOM

Algemene vorming

 

Aardrijkskunde

Beeld

Engels

Frans

Geschiedenis

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Muziek

Natuurwetenschappen

Nederlands

Techniek

Wiskunde

25u

1u

1u

2u

3u

2u

2u

2u

1u

1u

4u

2u

4u

B-STROOM

Algemene vorming

 

Beeld

Engels

Frans

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Maatschappelijke vorming

Muziek

Natuur en ruimte

Nederlands

Techniek

Wiskunde

20u

1u

1u

2u

2u

2u

2u

1u

1u

3u

2u

3u

Voor de basisopties klik hieronder op A- of  B-stroom

 • Economie & Organisatie

 • Klassieke talen

 • Maatschappij & welzijn

 • Moderne Talen & Wetenschappen

 • Sport

 • STEM-biowetenschappen en agrotechnieken

 • STEM-technieken

 • STEM-wetenschappen

 • Maatschappij & Welzijn: Verzorging (mens)

 • STEM-technieken: Land- & Tuinbouw (plant & dier)

 • STEM-technieken

bottom of page