top of page
 • Wanneer start het project?
  In het schooljaar 2023-2024 wordt in elke Hasp-O-school de digisprong genomen. Een digitaal toestel is één van de mogelijkheden om leerstof over te brengen en te verwerken. De combinatie van traditionele leermiddelen en een digitaal toestel geeft een boost aan het leerrendement van iedere leerling. Op die manier verzoenen we onderwijstraditie en technologische innovatie, wat zorgt voor een krachtigere leeromgeving. Concreet betekent dit dat elke leerling van onze school over een toestel moet beschikken om “het leren” te vergemakkelijken en te ondersteunen.
 • Wat bij technische problemen en defecten?
  Bij technische problemen of defecten tijdens de schooluren kan je terecht op de ICT-balie (=leerlingensecretariaat). Enkel tijdens de schoolvakanties kan er contact opgenomen worden met de helpdesk van The Rent Company op volgend nummer +32 2 588 96 40 of via mail help@rentcompany.be . De school (tijdens de schoolvakanties The Rent Company) zal de gebruiker een vervangtoestel ter beschikking stellen gedurende de herstelperiode. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van verlies, beschadiging of dataverlies in geval van reparatie.
 • Waar en wanneer laad ik mijn toestel op?
  Je laadt de batterij van je laptop thuis op zodat je de volgende schooldag met een volledig opgeladen batterij kan starten. Wacht niet tot de batterij bijna geen capaciteit meer heeft. Als batterijen diep ontladen worden, verslijten ze sneller. Door regelmatig op te laden verleng je dus de levensduur van de batterij.
 • Welke programma’s (software) staan op het toestel?
  De school voorziet het toestel van de nodige software voor het onmiddellijk gebruik door de leerling. Tijdens de bruikleenperiode kan de leerling schoolspecifieke applicaties onder een educatie-licentie installeren op het toestel. Aan het einde van de bruikleenovereenkomst kan (toegang tot) deze software vervallen.
 • Voor welk toestel hebben we gekozen?
  Lenovo 300e
 • Wat als je gedurende het schooljaar instapt?
  Als je gedurende het schooljaar in onze school instroomt, wordt de bruikleenvergoeding afhankelijk van het instapmoment verrekend.
 • Voor welke overeenkomst hebben we gekozen?
  Onze school koos voor een overeenkomst met The Rent Company: voor een vast bedrag (= bruikleenvergoeding) ieder schooljaar kan elke leerling het volledige schooljaar gebruikmaken van het toestel dat eigendom blijft van de school. Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de bruikleenvergoeding: 30,00 EUR.
 • Wat als je naar een andere school gaat of afstudeert?
  Aangezien het toestel eigendom is van de school, lever je het toestel in bij de school. Einde schooljaar: Aan het einde van het schooljaar (uiterlijk de laatste week van juni) wordt het toestel in zijn oorspronkelijke staat ingeleverd. Tijdens het schooljaar: Als je de school voor het einde van het schooljaar verlaat wordt het toestel zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 week ingeleverd. In dat geval wordt de bruikleenvergoeding via de schoolrekening verrekend.
 • Wat bij technische problemen en defecten?
  Bij technische problemen of defecten tijdens de schooluren kan je terecht op de ICT-balie (=leerlingensecretariaat). Enkel tijdens de schoolvakanties kan er contact opgenomen worden met de helpdesk van The Rent Company op volgend nummer +32 2 588 96 40 of via mail help@rentcompany.be . De school (tijdens de schoolvakanties The Rent Company) zal de gebruiker een vervangtoestel ter beschikking stellen gedurende de herstelperiode. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van verlies, beschadiging of dataverlies in geval van reparatie.
 • Waar en wanneer laad ik mijn toestel op?
  Je laadt de batterij van je laptop thuis op zodat je de volgende schooldag met een volledig opgeladen batterij kan starten. Wacht niet tot de batterij bijna geen capaciteit meer heeft. Als batterijen diep ontladen worden, verslijten ze sneller. Door regelmatig op te laden verleng je dus de levensduur van de batterij.
 • Welke programma's (software) staan op het toestel?
  De school voorziet het toestel van de nodige software voor het onmiddellijk gebruik door de leerling. Tijdens de bruikleenperiode kan de leerling schoolspecifieke applicaties onder een educatie-licentie installeren op het toestel. Aan het einde van de bruikleenovereenkomst kan (toegang tot) deze software vervallen.
 • Voor welke overeenkomst hebben we gekozen?
  Onze school koos voor een overeenkomst met The Rent Company: voor een vast bedrag (= bruikleenvergoeding) ieder schooljaar kan elke leerling het volledige schooljaar gebruikmaken van het toestel dat eigendom blijft van de school. Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de bruikleenvergoeding: 30,00 EUR.
 • Wat als je gedurende het schooljaar instapt?
  Als je gedurende het schooljaar in onze school instroomt, wordt de bruikleenvergoeding afhankelijk van het instapmoment verrekend.
 • Wanneer start het project?
  In het schooljaar 2023-2024 wordt in elke Hasp-O-school de digisprong genomen. Een digitaal toestel is één van de mogelijkheden om leerstof over te brengen en te verwerken. De combinatie van traditionele leermiddelen en een digitaal toestel geeft een boost aan het leerrendement van iedere leerling. Op die manier verzoenen we onderwijstraditie en technologische innovatie, wat zorgt voor een krachtigere leeromgeving. Concreet betekent dit dat elke leerling van onze school over een toestel moet beschikken om “het leren” te vergemakkelijken en te ondersteunen.
 • Voor welk toestel hebben we gekozen?
  Lenovo 300e
 • Wat als je naar een andere school gaat of afstudeert?
  Aangezien het toestel eigendom is van de school, lever je het toestel in bij de school. Einde schooljaar: Aan het einde van het schooljaar (uiterlijk de laatste week van juni) wordt het toestel in zijn oorspronkelijke staat ingeleverd. Tijdens het schooljaar: Als je de school voor het einde van het schooljaar verlaat wordt het toestel zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 week ingeleverd. In dat geval wordt de bruikleenvergoeding via de schoolrekening verrekend.
 • Voor welk toestel hebben we gekozen?
  Lenovo 500e
 • Wat bij technische problemen en defecten?
  De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die moedwillig door de leerling is toegebracht.
 • Wanneer start het project?
  In het schooljaar 2023-2024 wordt in elke Hasp-O-school de digisprong genomen. Een digitaal toestel is één van de mogelijkheden om leerstof over te brengen en te verwerken. De combinatie van traditionele leermiddelen en een digitaal toestel geeft een boost aan het leerrendement van iedere leerling. Op die manier verzoenen we onderwijstraditie en technologische innovatie, wat zorgt voor een krachtigere leeromgeving. Concreet betekent dit dat elke leerling tijdens de les over een chromebook kan beschikken om “het leren” te vergemakkelijken en te ondersteunen alsook de zelfredzaamheid te bevorderen.
 • Voor welke overeenkomst hebben we gekozen?
  Onze school koos voor een overeenkomst met The Rent Company: de Chromebooks worden gratis ter beschikking gesteld aan de leerlingen en dit enkel tijdens de schooluren.
 • Welke programma’s (software) staan op het toestel?
  De school voorziet het toestel van de nodige software voor het onmiddellijk gebruik door de leerling.
 • Wat bij technische problemen en defecten?
  Bij technische problemen of defecten tijdens de schooluren kan je terecht bij Raf Stulens. Enkel tijdens de schoolvakanties kan er contact opgenomen worden met de helpdesk van The Rent Company op volgend nummer +32 2 588 96 40 of via mail help@rentcompany.be . De school (tijdens de schoolvakanties The Rent Company) zal de gebruiker een vervangtoestel ter beschikking stellen gedurende de herstelperiode. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van verlies, beschadiging of dataverlies in geval van reparatie.
 • Welke programma’s (software) staan op het toestel?
  De school voorziet het toestel van de nodige software voor het onmiddellijk gebruik door de leerling. Tijdens de bruikleenperiode kan de leerling schoolspecifieke applicaties onder een educatie-licentie installeren op het toestel. Aan het einde van de bruikleenovereenkomst kan (toegang tot) deze software vervallen.
 • Wat als je gedurende het schooljaar instapt?
  Als je gedurende het schooljaar in onze school instroomt, wordt de bruikleenvergoeding afhankelijk van het instapmoment verrekend.
 • Wanneer start het project?
  In het schooljaar 2023-2024 wordt in elke Hasp-O-school de digisprong genomen. Een digitaal toestel is één van de mogelijkheden om leerstof over te brengen en te verwerken. De combinatie van traditionele leermiddelen en een digitaal toestel geeft een boost aan het leerrendement van iedere leerling. Op die manier verzoenen we onderwijstraditie en technologische innovatie, wat zorgt voor een krachtigere leeromgeving. Concreet betekent dit dat elke leerling van onze school over een toestel moet beschikken om “het leren” te vergemakkelijken en te ondersteunen.
 • Voor welke overeenkomst hebben we gekozen?
  Onze school koos voor een overeenkomst met The Rent Company: voor een vast bedrag (= bruikleenvergoeding) ieder schooljaar kan elke leerling het volledige schooljaar gebruikmaken van het toestel dat eigendom blijft van de school. Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de bruikleenvergoeding: * voor de eerste graad: 40 EUR; * voor de tweede en derde graad: 70 EUR; * voor OKAN: 40 EUR.
 • Voor welk toestel hebben we gekozen?
  tabel invoegen
 • Wat als je naar een andere school gaat of afstudeert?
  Aangezien het toestel eigendom is van de school, lever je het toestel in bij de school. Einde schooljaar: Aan het einde van het schooljaar (uiterlijk de laatste week van juni) wordt het toestel in zijn oorspronkelijke staat ingeleverd. Tijdens het schooljaar: Als je de school voor het einde van het schooljaar verlaat wordt het toestel zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 week ingeleverd. In dat geval wordt de bruikleenvergoeding via de schoolrekening verrekend.
 • Waar en wanneer laad ik mijn toestel op?
  Je laadt de batterij van je laptop thuis op zodat je de volgende schooldag met een volledig opgeladen batterij kan starten. Wacht niet tot de batterij bijna geen capaciteit meer heeft. Als batterijen diep ontladen worden, verslijten ze sneller. Door regelmatig op te laden verleng je dus de levensduur van de batterij.

Laptopproject Hasp-O Centrum

Computers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de digitale competenties van toekomstige studenten en personeelsleden. Wij willen dat onze leerlingen die noodzakelijke competenties verwerven. Binnen de scholengemeenschap Hasp-O delen de verschillende Hasp-O-scholen hetzelfde onderwijsconcept, dat bestaat uit vijf pedagogische bouwstenen.  Deze bouwstenen vormen de basis voor ons Edu-digiconcept©, het kader waarbinnen de digitalisering in ons onderwijs vorm krijgt. Ook daar vertrekken we vanuit de vijf gemeenschappelijke bouwstenen.

bottom of page