© design by (zoz) reclame in 2019

NIEUW AANBOD HASP-O - 1ste graad - 1ste leerjaar

NIEUW AANBOD VANAF 1 SEPTEMBER 2019

 

Het nieuwe studieaanbod omvat een brede observerende & oriënterende 1ste graad met in het eerste jaar 27 lesuren algemene vorming en 5 gedifferentieerde uren afhankelijk van de locatie.

Hieronder vindt u de studierichtingen van het eerste jaar van de 1ste graad van de verschillende scholen binnen Hasp-O.

De A en B-stroom modules zijn gekoppeld aan een document met meer uitleg en een lessentabel. 

A-stroom: je stroomt hierna door naar richtingen die focussen op verder studeren in het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt (Doorstroom of Dubbele finaliteit).

 

B-stroom: je stroomt hierna door naar richtingen die focussen op de arbeidsmarkt (Arbeidsgerichte finaliteit).

LESSENTABELLEN BREED OBSERVEREND EN ORIËNTEREND 1ste JAAR

A-STROOM

Algemene vorming

 

Godsdienst

Geschiedenis

Lichamelijke opvoeding

Mens en samenleving

Engels

Frans

Nederlands

Wiskunde

Muziek

Beeld

Techniek

Natuurwetenschappen

Aardrijkskunde

27u

2u

1u

2u

2u

1u

3u

4u

4u

1u

1u

2u

2u

2u

B-STROOM

Algemene vorming

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Maatschappelijke vorming

Engels

Frans

Nederlands

Wiskunde

Muziek

Beeld

Techniek

Wetenschappen

27u

2u

2u

3u

1u

2u

4u

4u

1u

1u

4u

3u

NIEUW AANBOD VANAF 1 SEPTEMBER 2019

klik hieronder voor de interessemodules van de A en de B-stroom

  • Economie & Organisatie

  • Moderne talen

  • Klassieke talen

  • STEM Technieken

  • STEM Wetenschappen

  • Economie & Organisatie

  • STEM-Technieken

OUD AANBOD - 2de leerjaar

Hieronder vindt u de studierichtingen van het tweede jaar van de 1ste graad van Hasp-O Centrum
Elke richting is gekoppeld met een document met meer uitleg en een lessentabel

 

A-stroom: je stroomt hierna door naar richtingen die focussen op verder studeren in het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt (Doorstroom of Dubbele finaliteit).

B-stroom: je stroomt hierna door naar richtingen die focussen op de arbeidsmarkt (Arbeidsgerichte finaliteit).

OUD AANBOD - 2de graad

Hieronder vindt u de studierichtingen van de 2de graad van de verschillende scholen binnen Hasp-O. Elke richting is gekoppeld met een document met meer uitleg en een lessentabel. 

Alle studierichtingen zijn opgedeeld in de drie finaliteiten.

Doorstroomfinaliteit (Do) > je stroomt hierna door naar het hoger onderwijs

Dubbele finaliteit (Du) > je kan hierna doorstromen naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt

Arbeidsgerichte finaliteit (A) > je stroomt hierna door naar de arbeidsmarkt

Doorstroomfinaliteit

Arbeidsgerichte finaliteit

Dubbele finaliteit

OUD AANBOD - 3de graad

Hieronder vindt u de studierichtingen van de 3de graad van de verschillende scholen binnen Hasp-O Centrum.

Elke richting is gekoppeld met een document met meer uitleg en een lessentabel. 

Alle studierichtingen zijn opgedeeld in de drie finaliteiten.

Doorstroomfinaliteit (Do) > je stroomt hierna door naar het hoger onderwijs

Dubbele finaliteit (Du) > je kan hierna doorstromen naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt

Arbeidsgerichte finaliteit (A) > je stroomt hierna door naar de arbeidsmarkt

Doorstroomfinaliteit

Arbeidsgerichte finaliteit

Dubbele finaliteit