top of page

Opleidingsvorm 2

Voor wie?

Deze opleidingsvorm is voor jongeren vanaf 13 jaar met:

  • een verslag buitengewoon onderwijs type 2 of

  • een verslag buitengewoon onderwijs type 9

Doelstelling

Opleidingsvorm 2 heeft als doel de jongeren voor te bereiden op maatschappelijk functioneren, participeren en tewerkstelling in een omgeving waarin ondersteuning voorzien is. 

We proberen de totale persoonlijkheid van de leerlingen te ontwikkelen uitgaande van hun mogelijkheden. De opleiding die we geven in onze school is gericht op de toekomst met betrekking tot wonen, werken en vrije tijd. De school richt haar onderwijs zo in dat elke leerling evolueert naar zoveel mogelijk zelfstandigheid op het gebied van wonen. Ook richten we ons naar elke vorm van arbeid die binnen de mogelijkheden van elke individuele leerling ligt. Onze leerlingen krijgen ook de kans om kennis te maken met een brede waaier van vrije tijdsbesteding.

Structuur

Wat na je opleiding in fase 2?

Na je opleiding in fase 2 kan je tewerkgesteld worden in een setting die het best aansluit bij jouw mogelijkheden:

  • een maatwerkbedrijf

  • het normaal economisch circuit met ondersteuningsmogelijkheden

  • begeleid werk

  • arbeidszorg

  • vrijwilligerswerk

  • ...

bottom of page