top of page

Opleidingsvorm 3

Voor wie?

Deze opleidingsvorm is voor jongeren vanaf 13 jaar met:

  • een verslag buitengewoon onderwijs type basisaanbod of

  • een verslag buitengewoon onderwijs type 3 of

  • een verslag buitengewoon onderwijs type 9

Doelstelling

Opleidingsvorm 3 heeft als doel jongeren voor te bereiden op tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit en jongeren voor te bereiden op het integreren  en optimaal functioneren in de maatschappij.

Aanbod

Op 1 september 2020 startte in het observatiejaar de modernisering van het secundair buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3. Dit vernieuwd onderwijsaanbod zal doorheen de jaren meegroeien.

NIEUW AANBOD (2023 - 2024: kwalificatie- en integratiefase)

Klik op de balk voor meer informatie over de opleidingen in de oriëntatiefase en opleidingsfase

Oriëntatiefase

Observatiejaar

Opleidingsfase

2de en 3de jaar

Kwalificatiefase

4de en 5de jaar

Medewerker

(banket)bakkerij

Medewerker

hout

Logistiek assistent

in de zorg

Integratiefase

6de jaar

Medewerker

(banket)bakkerij

Medewerker

hout

Logistiek assistent

in de zorg

Naamloos-1.png

OUD AANBOD (dooft geleidelijk aan uit)

Kwalificatiefase

Logistiek assistent in ziekenhuizen
en zorginstellingen

Integratiefase

Alternerende beroepsopleiding
bakkersgast

Alternerende beroepsopleiding
interieurbouw

Alternerende beroepsopleiding
logistiek assistent in ziekenhuizen
en zorginstellingen

Toelichting bij de verschillende fases binnen OV3

De oriëntatiefase

In het observatiejaar krijg je naast algemene sociale vorming ook beroepsgerichte vorming.
Je maakt kennis met de verschillende sectoren die de school aanbiedt. Je ontdekt je eigen mogelijkheden en interesses voor een bepaald beroep. Dit helpt je om op het einde van het observatiejaar de basisopleiding te kiezen die het best bij je past.

 

De opleidingsfase

In de opleidingsfase kies je voor één van de aangeboden sectoren: bakkerij, hout of logistiek onderhoud. De opleidingsfase duurt 2 jaar waarvan kan afgeweken worden in functie van het individueel handelingsplan van de jongere.
In de algemene sociale vorming krijg je functionele taal – en rekenvaardigheden met veel aandacht voor de sector die je gekozen hebt. Daarnaast krijg je ook nog ander algemene en sociale vakken zoals themawerking, sociale vaardigheden, …
In de beroepsgerichte vakken maak je kennis met de grondstoffen, materialen, machines, technieken en basisvaardigheden van de door jouw gekozen sector.

 

De kwalificatiefase

In de kwalificatiefase heb je het beroep gekozen dat je wilt gaan leren. Je krijgt geïntegreerde algemene sociale vorming aangeboden. Hierin komen de vaardigheden die je in de opleidingsfase hebt ingeoefend geïntegreerd aan bod met de bedoeling om je zo zelfredzaam mogelijk te maken in de maatschappij.

Je gaat regelmatig samen met de leerkracht je arbeidsvaardigheden oefenen en toepassen op de werkvloer. Dit door met de hele klasgroep onder begeleiding in een bedrijf binnen jouw opleiding te gaan werken. Op die manier snuif je de sfeer al wat op als voorbereiding op een individuele stage. In het vierde jaar doe je een individuele stage van in totaal 3 weken, in het vijfde jaar van in totaal 6 weken. Na de kwalificatiefase kan je een getuigschrift of attest behalen.

 

De integratiefase

Na het behalen van je getuigschrift kan je nog een jaar bedrijfservaring opdoen. Als cursist ga je 3 dagen per week op stage en kom je 2 dagen per week naar school voor aanvullende vorming (zowel beroepsgerichte als sociale vorming). Op die manier sla je in de integratiefase een brug tussen school en werk.

bottom of page